המכתב היומי

יום א’ ז’ אלול תשפ”א
כאשר האדם רואה את השני שאינו עומד בנסיונות ונופל בכשלונות. 
הנטיה של האדםלגרום לנכשל צער, 
אנו צריכים להזהר שלא לגרום שום צער לזולת. 
כי גרימת הצער מראהעד כמה שאינו מפנים את הכשלון של השני כאלו הוא הכשלון של עצמו. 
וממילא גרימת הצעריוצרת פירוד ובלי אחדות אין לקשר כל קיום. 
ולא יהיה כל תועלת במה שמתערב בעניינים של האחרים, אף אם כוונתו להועיל (כדי שלא יכשל עוד וכדי לתקן את מה שנכשל).

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5