המכתב היומי

יום א׳ י״א חשון תשפ״ב
כל הנסיונות הוא פחות מהרף עין ופחות מחוט שערה כי זה מה שהגמרא אומרתבלשון חוט השערה הוא מפני שקשה לתתמשל על פחות מזה, וכן מה שמובא בספריםהרף עין הוא גם בגלל שקשה לתאר בדרך משל פחות מזה, 
אבל באמת הנסיון הואפחות מהרף עין, ומי שמחזיק מעמד בנסיוןנכנס מיד להיכל המלך כי המקום של הנסיוןהוא סמוך מאד להיכל המלך. 
מי שרחוק מהיכל המלך אין צורך שהקב”היביא לו נסיונות כי הוא מעצמו במציאות של כשלון ר”ל.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5