המכתב היומי

יום ד’ י”ד חשון תשפ”ב
ההולך אחר שרירות לבןסובל פי 4. 
1 הסבל בכח ההוראה השמיימית“אדם לעמל יולד”. 
2. הסבל לאדםמעצם הכשלון. כי מיד לאחר התענוג של ההרף עין מתחלת הסבל מהכשלון. 
3. הכח שיש ליצה”ר לגרור את האדם ליסורים נוספים וזאת בכח היות האדם תחת שלטון היצה”ר. 
4. בזה שהיצה”ר מזכיר לאדם את כשלונותיו כדי לשבור אותו עוד יותר. 
אבלמי שמרגיש את הבטול העצמי אז אף שיש לוהרגשת יסורים ברגע של הצורך בבטול(והוא מהרגשת הרע) אך מיד נמצא בחיקושל הרבש”ע מסובב כל הסיבות.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5