המכתב היומי

יום ה’ כ’ מנחם-אב תשפ”א
כלל גדול לעבודת הבורא ב”ה העיקר היא ההאמנה כי עיקר המצות היא האמונהלהאמין בה’ומי שהוא מאמין בה’ יכול להתפלל בכל יום כי אם הוא מאמין שה’ הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית הוא בכל יום בריה חדשה וכל העולמות הם ברואים חדשים וצריך להתפלל וליתן שבח והודיה למי שברא הכל וגם ברא אותו ולהתפלל על נפשו ונפש אשתו ובניו ועל פרנסתו וכל טובואם אינו מאמין באמונה שלימה שהקב”ה מחדש בכל יום מעשה בראשית התפלה והמצות נעשין אצלו 
כדבר ישן ורגיל ונמאס אצלו 
לדבר דברים אחדים בכל יום ויום: 

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5