המכתב היומי

יום רביעי י”ב תשפ”ב אברהם אבינו לימד את בני דורו שני דברים א. שהקב”ה הוא אדון כל הארץ לכך כל מה שרואים בעולם צריכים לדעת שיש מנהיג שמצווהו לעשות כך. ב. שיש מציאות למעלה מהבנתנו ומהשגתנו אשר אותו אנו מיחדים ואומרים ה’ אלקינו ה’ אחד והוא בכח האמונה הפשוטה.  כך עברה ההנהגה בכוחות של הצדיק בכל דור לגלות את האלקות בכל דבר שבעולם הגשמי וללמד את עם ישראל שה’ אלקינו ה’ אחד.

קח חלק בפעילות ההפצה של מערכת חיים באמונה!

כל תרומה תעזור לעוד יהודים להתקרב לקב”ה!

בר-מצווה-קרעטשניף-ספינקא-אלול-עח-5